29. Sautéed beef with noodles

140 Kč

5. Chicken soup

130 Kč

7. Thai soup with tofu

120 Kč

Homemade lemonade - orange

60 Kč

9. Thai soup with shrimp

140 Kč

66. Fried broccoli with garlic

120 Kč

31. Udon with beef

130 Kč

2. Fried spring rolls (2pcs)

60 Kč

14. Kohlrabi salad

85 Kč

15. Mango salad with shrimp

95 Kč

1. Fresh summer rolls with shrimps (2pcs)

70 Kč

28. Rice noodles with roasted pork

140 Kč

51. Fice noodles with spring rolls

130 Kč

65. Thai curry duck cooked in a clay pot

160 Kč

4. Fried vegetable mini rolls (5pcs)

50 Kč

67. Fried tofu with vegetables

120 Kč

62. Thai curry chicken cooked in a clay pot

140 Kč

63. Thai curry beef cooked in a clay pot

150 Kč

64. Thai curry shrimp cooked in a clay pot

160 Kč

13. Salad with chicken

85 Kč

Vietnamese restaurant PhoNem Žižkov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Magnam reiciendis fugit autem nisi consectetur, qui reprehenderit ratione soluta earum hic saepe voluptatibus, doloribus debitis aspernatur exercitationem ducimus nemo maiores nesciunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Magnam reiciendis fugit autem nisi consectetur, qui reprehenderit ratione soluta earum hic saepe voluptatibus, doloribus debitis aspernatur exercitationem ducimus nemo maiores nesciunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Magnam reiciendis fugit autem nisi consectetur, qui reprehenderit ratione soluta earum hic saepe voluptatibus, doloribus debitis aspernatur exercitationem ducimus nemo maiores nesciunt.

Menu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Omnis modi id amet quod expedita pariatur, dolor, placeat numquam eum laboriosam porro, sint, dignissimos mollitia labore odit eligendi sunt. Nisi, porro.

Typ výpisu:   blokový tabulkový

70 Kč
60 Kč
60 Kč
50 Kč
65 Kč
40 Kč
45 Kč
45 Kč
50 Kč
10. Beef soup with tamarind
50 Kč
11. Salmon soup with tamarind
60 Kč
12. Wakame salad
70 Kč
85 Kč
85 Kč
95 Kč
7. Thai soup with tofu
120 Kč
5. Chicken soup
130 Kč
130 Kč
140 Kč
9. Thai soup with shrimp
140 Kč
120 Kč
130 Kč
130 Kč
140 Kč
120 Kč
54. Thai shrimp noodle soup
130 Kč
130 Kč
140 Kč
140 Kč
30. Udon with chicken
130 Kč
130 Kč
32. Udon with shrimp
140 Kč
33. Udon with tofu
120 Kč
34. Chicken
120 Kč
35. Beef
130 Kč
140 Kč
37. Duck
140 Kč
38. Chicken
110 Kč
120 Kč
40. Shrimp
140 Kč
41. Duck
140 Kč
42. Sweet - sour
120 Kč
Shiitake mushrooms
120 Kč
44. Lemon grass and chilli
120 Kč
45. Grilled breast with shiitake mushrooms
130 Kč
46. Grilleg breast with lemon grass and chili
130 Kč
130 Kč
48. Shiitake mushrooms
130 Kč
49. Lemon grass and chilli
130 Kč
140 Kč
51. Mix vegetable
140 Kč
52. Lemon grass and chilli
140 Kč
150 Kč
54. Shiitake mushrnooms
150 Kč
55. Lemon grass and Chilli
150 Kč
120 Kč
130 Kč
140 Kč
150 Kč
150 Kč
61. Thai curry tofu cooked in a clay pot
130 Kč
140 Kč
150 Kč
160 Kč
160 Kč
120 Kč
120 Kč
68. Sautéed vegetable with lemongrass and chilli
120 Kč
60 Kč
60 Kč

Drinks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Omnis modi id amet quod expedita pariatur, dolor, placeat numquam eum laboriosam porro, sint, dignissimos mollitia labore odit eligendi sunt. Nisi, porro.

Typ výpisu:   blokový tabulkový

Vietnamese tea - green
45 Kč
Vietnamese tea - jasmine
45 Kč
Vietnamese tea - ginger
45 Kč
Black Tea
35 Kč
Fruit tea
35 Kč
Mint tea
35 Kč
Jasmine ice tea
50 Kč
Arizona
55 Kč
Coca Cola
35 Kč
Kofola
35 Kč
Tap water (lemon, orange, cucumber)
25 Kč
Sparkling water (lemon, orange, cucumber)
25 Kč
Thai lemonade mango (0,3l)
45 Kč
Thai lemonade lychee (0,3l)
45 Kč
Thajská limonáda orange (0,3l)
45 Kč
Thai lemonade coconut (0,3l)
45 Kč
60 Kč
60 Kč
60 Kč
65 Kč
60 Kč
65 Kč
60 Kč
Bottled beer Singha
50 Kč
Bottled beer Saigon
50 Kč
Bottled beer Heineken
50 Kč
Canned - Pilsner Urquell
50 Kč
Canned beer Kozel černý
40 Kč