13. Salad with chicken

95 Kč

67. Fried tofu with vegetables

130 Kč

62. Thai curry chicken cooked in a clay pot

160 Kč

65. Thai curry duck cooked in a clay pot

180 Kč

51. Fice noodles with spring rolls

150 Kč

31. Udon with beef

160 Kč

7. Thai soup with tofu

130 Kč

29. Sautéed beef with noodles

150 Kč

1. Fresh summer rolls with shrimps (2pcs)

80 Kč

4. Fried vegetable mini rolls (5pcs)

50 Kč

15. Mango salad with shrimp

105 Kč

2. Fried spring rolls (2pcs)

70 Kč

63. Thai curry beef cooked in a clay pot

160 Kč

28. Rice noodles with roasted pork

150 Kč

9. Thai soup with shrimp

150 Kč

66. Fried broccoli with garlic

150 Kč

5. Chicken soup

140 Kč

14. Kohlrabi salad

95 Kč

64. Thai curry shrimp cooked in a clay pot

180 Kč

Homemade lemonade - orange

60 Kč

Vietnamese restaurant PhoNem Žižkov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Magnam reiciendis fugit autem nisi consectetur, qui reprehenderit ratione soluta earum hic saepe voluptatibus, doloribus debitis aspernatur exercitationem ducimus nemo maiores nesciunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Magnam reiciendis fugit autem nisi consectetur, qui reprehenderit ratione soluta earum hic saepe voluptatibus, doloribus debitis aspernatur exercitationem ducimus nemo maiores nesciunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Magnam reiciendis fugit autem nisi consectetur, qui reprehenderit ratione soluta earum hic saepe voluptatibus, doloribus debitis aspernatur exercitationem ducimus nemo maiores nesciunt.

Menu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Omnis modi id amet quod expedita pariatur, dolor, placeat numquam eum laboriosam porro, sint, dignissimos mollitia labore odit eligendi sunt. Nisi, porro.

Typ výpisu:   blokový tabulkový

80 Kč
70 Kč
70 Kč
50 Kč
79 Kč
40 Kč
45 Kč
45 Kč
50 Kč
10. Beef soup with tamarind
50 Kč
11. Salmon soup with tamarind
60 Kč
12. Wakame salad
80 Kč
95 Kč
95 Kč
105 Kč
7. Thai soup with tofu
130 Kč
5. Chicken soup
140 Kč
140 Kč
150 Kč
9. Thai soup with shrimp
150 Kč
140 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
54. Thai shrimp noodle soup
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
30. Udon with chicken
150 Kč
160 Kč
32. Udon with shrimp
160 Kč
33. Udon with tofu
140 Kč
34. Chicken
150 Kč
35. Beef
150 Kč
160 Kč
37. Duck
160 Kč
38. Chicken
140 Kč
140 Kč
40. Shrimp
150 Kč
41. Duck
150 Kč
42. Sweet - sour
140 Kč
Shiitake mushrooms
140 Kč
44. Lemon grass and chilli
140 Kč
45. Grilled breast with shiitake mushrooms
150 Kč
46. Grilleg breast with lemon grass and chili
150 Kč
150 Kč
48. Shiitake mushrooms
150 Kč
49. Lemon grass and chilli
150 Kč
160 Kč
51. Mix vegetable
160 Kč
52. Lemon grass and chilli
160 Kč
170 Kč
54. Shiitake mushrnooms
170 Kč
55. Lemon grass and Chilli
170 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
160 Kč
160 Kč
61. Thai curry tofu cooked in a clay pot
150 Kč
160 Kč
160 Kč
180 Kč
180 Kč
150 Kč
130 Kč
68. Sautéed vegetable with lemongrass and chilli
130 Kč
60 Kč
60 Kč
66. Tofu
150 Kč
67. Chicken
160 Kč
68. Beef
160 Kč
69. Shrimp
180 Kč
70. Duck
180 Kč

Drinks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Omnis modi id amet quod expedita pariatur, dolor, placeat numquam eum laboriosam porro, sint, dignissimos mollitia labore odit eligendi sunt. Nisi, porro.

Typ výpisu:   blokový tabulkový

Vietnamese tea - green
45 Kč
Vietnamese tea - jasmine
45 Kč
Vietnamese tea - ginger
45 Kč
Black Tea
35 Kč
Fruit tea
35 Kč
Mint tea
35 Kč
Jasmine ice tea
50 Kč
Arizona
55 Kč
Coca Cola
35 Kč
Kofola
35 Kč
Tap water (lemon, orange, cucumber)
25 Kč
Sparkling water (lemon, orange, cucumber)
25 Kč
Thai lemonade mango (0,3l)
45 Kč
Thai lemonade lychee (0,3l)
45 Kč
Thai lemonade coconut (0,3l)
45 Kč
60 Kč
60 Kč
65 Kč
60 Kč
65 Kč
60 Kč
Bottled beer Singha
50 Kč
Bottled beer Saigon
50 Kč
Bottled beer Heineken
50 Kč
Canned - Pilsner Urquell
50 Kč
Canned beer Kozel černý
40 Kč